Da bi pristupili gradnji/rekonstrukciji objekta potrebna Vam je građevinska dozvola. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investitor a potrebno ga je uputiti nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje u mjestu gdje se planira gradnja odnosno rekonstrukcija građevine.

Za svoje klijente Stanoinvest ishoduje sve potrebne dozvole u minimalnom roku. Ishodujemo lokacijske dozvole, rješenja o uvjetima gradnje, potvrde glavnog projekta, građevinske dozvole, sve potrebne suglasnosti, dozvole za rušenje, ugovaranje geodetskih usluga, izrade etažnih elaborata i energetske certifikate.

Nakon ishođenje građevinske dozvole investitor može početi s gradnjom. Investitor je dužan prijaviti početak građenja i gradnja može početi.